Osnivanje Fekalne Biobanke na Medicinskom fakultetu u Rijeci

Fekalna biobanka 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci uspostavio je Fekalnu biobanku kao prvu zbirku humanih fecesa u Hrvatskoj u svrhu liječenja pacijenta transplantacijom fekalne mikrobiote. Fekalna biobanka na Medicinskom fakultetu biti će repozitorij i distribucijski centar ne samo za Hrvatsku već i za susjedne zemlje, budući da se najbliža biobanka takve vrste nalazi u Rimu.

Riječ je o prostoru predviđenom za pripremu i dugotrajnu pohranu humanih fekalnih uzoraka, a nalazit ć se u jednoj od zgrada Medicinskog fakulteta gdje se trenutno nalazi sustav za krioprezervaciju.

Upravo će se na uspostavi takve biobanke temeljiti daljnji razvoj i primjene transplantacije fekalne mikrobiote kao metode liječenja niza gastroenterološih bolesti.

Naime, riječki su gastroenterolozi prije četiri godine prvi u Hrvatskoj uspješno izveli transplantaciju felkalne mikrobiote.

Riječ je o obliku liječnja infuzijom tekućeg filtrata stolice (fecesa) zdravog davaoca u crijevo primaoca kako bi se postigla normalizacija crijevne flore. Poremećaj crijevne flore primaoca najčešće je posljedica primjene antibiotika i uzrok je razvoju infekcije bakterijom Clostridium difficile (CD).

Zbog česte primjene antibiotske terapije, osobito u bolničkim uvjetima, incidencija infekcije sa Clostridium difficile posljednjih je desetljeća u porastu, a postupak se preporučuje kod težih oblika ulceroznog kolitisa.

Više informacija na: 

https://www.medri.uniri.hr/hr/component/content/article/352-hr/informacije-o-fakultetu/fekalna-biobanka/2228-fekalna-biobanka.html