Sudjelovanje u istraživanju Probiotici debljina i iritabilni kolon

Microbiota and Gut-Brain Connection

pozivamo sve zainteresirane bolesnike da se uključe u istraživanje „Učinak kombinacije probiotika na simptome i fekalnu mikrobiotu u pretilih bolesnika sa sindromom iritabilnog crijeva“ koje ima za cilj ispitati učinkovitost kombinacije probiotika na smanjenje simptoma bolesti i poboljšanja kvalitete života pretilih bolesnika sa sindromom iritabilnog crijeva.

Tijekom istraživanja bolesnici će dobiti probiotike, a osim posjeta liječniku biti će potrebno donijeti stolicu na analizu, te ispuniti određene upitnike.

Nadamo se da će nam rezultati ovog istraživanja pomoći da smanjimo simptome bolesti i poboljšamo kvalitetu života bolesnika sa sindromom iritabilnog crijeva.

Sve zainteresirane bolesnike molimo da ispune upitnik „ROME IV Upitnik - Imate li sindrom iritabilnog kolona?“ na našoj stranici  https://hunm.hr/hr/rome-iv-upitnik-imate-li-sindrom-iritabilnog-kolona nakon koje će bolesnici koji zadovoljavaju uvjete za uključenje u istraživanje biti povratno kontaktirati od strane naših liječnika.

Samo zajedno kroz istraživanja možemo doprinijeti novi saznanjima u liječenju sindroma iritabilnog crijeva.

Hrvatsko udruženje za neurogastroenterologiju i motilitet